Highlight benefits

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

Top-Ups สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่คุณมี

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

สำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

เบี้ยประกันภัย อัตราพิเศษ

สำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

รักษาได้ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป

Enquiry

Please leave us your information. We will contact you as soon as possible

I hereby agree and give my consent to Muang Thai Life Assurance Public Company Limited to collect and use my given information to disclose such information to life insurance agents, life insurance brokers, and business partners for the purposes of sale offering of life insurance plans and/or proposing other privileges to me.
For existing customer you can contact
 • 08:30 - 20:00 (Mon-Fri)
 • 09:00 - 17:00 (Sat - Sun)

Details of Insurance Package

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

Top-Ups ค่าห้องสูงสุด 4,000(3) บาท

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

แพ็คเกจที่มอบให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และอุ้นใจกับการรองรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากค่ารักษาพยาบาล

ซัพพอร์ตอุ่นใจ

เบี้ยประกันภัยต่อเดือนเพียง 700(2) กว่าบาท

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย คุ้มครองเหนือระดับทั้งการรักษาแบบเคมีบำบัด และ targeted therapy มั่นใจได้ทั้งค่ายา ค่าห้องหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน *เงื่อนไขตามแผนประกันที่เลือก

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

รักษาได้ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป

ซัพพอร์ตจัดเต็ม

เบี้ยประกันภัยต่อเดือนเพียง 2,000(2)กว่าบาท

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานเต็มเวลา ตื่นเช้า กลับเย็น อาจหลงลืมดูแลตัวเอง เจ็บป่วยขึ้นมาเงินที่เก็บไว้ก็หายไปกับ
ค่ารักษา... ให้คุณคลายกังวลทุกภาระ เพียงปล่อยเรื่องสุขภาพให้ MTL ดูแลแทน ซัพพอร์ตจากสวัสดิการสุขภาพที่มี
หรือซัพพอร์ตจัดเต็มสูงถึง 20-40 ล้านบาท/ปี พร้อมใจป้ำ จัดหนัก มอบอัตราเบี้ยประกันพิเศษสูงสุดสำหรับซัพพอร์ตอุ่นใจ
10 % และ ซัพพอร์ตจัดเต็ม 5% ทุกปีกรมธรรม์ ตลอดอายุสัญญา


สอบถามเพิ่มเติม ทีมขายธุรกิจองค์กร
โทร. 02-290-2601-3
Email : employeecare@muangthai.co.th 

หมายเหตุ
(1) สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน
(2) เบี้ยประกันภัยสำหรับ เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
(3) สำหรับ ซัพพอร์ตอุ่นใจ แผน 2
- โครงการ Employee Top-Ups เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กซ์ตร้าแคร์
  (ซัพพอร์ตอุ่นใจ) และ อีลิท เฮลท์ (ซัพพอร์ตจัดเต็ม) 
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพนี้ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่กำหนด
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ ฉบับที่ 315
 
 คำเตือน
 ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง"

Life Insurance Claims

Natural Death or Death due to Illness

Procedures Required Documents
 1. Inform MTL within 14 days from the date that the insured passes away.
 2. Send claim evidence within 30 days from the date that the insured passes away.
 1. Cover letter of death claim request from life insurance with submission of document for the insured
 2. Copy of death certificate
 3. Copy of ID card of the deceased and the beneficiary (if specified)
 4. Copy of house registration of the deceased and the beneficiary (if specified)
 5. Copy of death certificate from the health care provider
 6. Copy of subscription card identifying the beneficiary (if available)
 7. Beneficiary’s Declaration: is the form of a document sent by MTL upon notification of death
  • Identified Beneficiary Case: the beneficiary signs the document.
  • Unidentified Beneficiary Case: the policyholder’s authorized person signs the document, together with the company stamp.
 8. Evidence of latest salary or evidence of latest social welfare contribution

Death from Accident or Murder

Procedures Required Documents
 1. Inform MTL in writing as soon as possible.
 2. Send claim evidence within 30 days from the date that the insured passes away.

All 8 documents required in case of natural death:

 1. Copy of daily police report
 2. Copy of autopsy report
 3. Copy of autopsy report (laboratory examination) issued by the Institute of Forensic Medicine, Office of the Surgeon-General, Royal Thai Police

Total Permanent Disablement From Accident

Procedures Required Documents
 1. Inform MTL in writing within 30 days from the date of the accident or 180 days commencing from the date the disability incurred.
 2. Deliver the claim evidence within 90 days from the date the dismemberment or disability occurred.
 1. Insured’s disability claim letter
 2. Copy of the ID card of the disabled person and the beneficiary (if specified)
 3. Copy of the house registration of the disabled person and the beneficiary (if specified)
 4. Evidence of latest salary or evidence of latest social welfare contribution
 5. Beneficiary’s declaration
 6. Medical certificate confirming of total and permanent disability
 7. Copy of medical treatment record (all records)

Coverage Exception

Provide 24 hours local and worldwide coverage for death caused by illness or injury. Upon the death of the insured member, the Company shall pay the sum insured amount to the beneficiary or the heir of insured member.

Coverage is provided for death or dismemberment due to accidents, including those resulting from riding or travelling as passenger on a motorcycle, which directly cause the insured’s death or dismemberment within 180 days counting from the date of the accident

 • Group Accident Insurance GA. 2
 • Group Disability Rider
 • Disability Insurance due to accident or illness (TPDI)
 • Group CI Rider
  1. Group Accident Insurance GA. 2
  2. Group Disability Rider
 • Group Health Insurance

Coverage Exception 2

Provide 24 hours local and worldwide coverage for death caused by illness or injury. Upon the death of the insured member, the Company shall pay the sum insured amount to the beneficiary or the heir of insured member.

Coverage is provided for death or dismemberment due to accidents, including those resulting from riding or travelling as passenger on a motorcycle, which directly cause the insured’s death or dismemberment within 180 days counting from the date of the accident

 • Group Accident Insurance GA. 2
 • Group Disability Rider
 • Disability Insurance due to accident or illness (TPDI)
 • Group CI Rider
  1. Group Accident Insurance GA. 2
  2. Group Disability Rider
 • Group Health Insurance

Coverage Exception 3

Provide 24 hours local and worldwide coverage for death caused by illness or injury. Upon the death of the insured member, the Company shall pay the sum insured amount to the beneficiary or the heir of insured member.

Coverage is provided for death or dismemberment due to accidents, including those resulting from riding or travelling as passenger on a motorcycle, which directly cause the insured’s death or dismemberment within 180 days counting from the date of the accident

 • Group Accident Insurance GA. 2
 • Group Disability Rider
 • Disability Insurance due to accident or illness (TPDI)
 • Group CI Rider
  1. Group Accident Insurance GA. 2
  2. Group Disability Rider
 • Group Health Insurance

Interested in this product.

Click download our brochures to see more information.

Related Products

Group life Insurance

โครงการ เฮ้าส์ คีฟปิ้ง

เฮ้าส์คีฟปิ้ง ให้ความคุ้มครองสุขภาพ สำหรับแม่บ้าน คนงาน คนขับรถ คนสวน ช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรักษา สร้างความอุ่นใจยามเจ็บป่วย

Group life Insurance Health Insurance

Let's Give Your Employees Welfare

Group Life Insurance

Several excellent insurance for the best welfare for your employees protecting health, life, accident, critical illness.

Group life Insurance Health Insurance

More Than Welfare for Employees

Muang Thai SME 20 Plus

Not only health, dental care and accident coverages, but employees can choose several special services such as Best Doctors, Global Connect.

Group life Insurance Health Insurance

Muang Thai SME Smile

Muang Thai SME Smile

Group life Insurance

โครงการเมืองไทย Employee Top-Ups

สิทธิพิเศษ(1) ลูกค้าประกันกลุ่ม ซื้อประกันรายบุคคลสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัว พร้อมเบี้ยประกันอัตราพิเศษตลอดอายุสัญญา

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept