ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน
เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท และผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

รับเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน K Point
เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย

อ่านเพิ่มเติม

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% และใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้อีก 12%
หรือทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท

อ่านเพิ่มเติม

 

คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
› ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 6 เดือน


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2565

เฉพาะบัตรกสิกรไทย และบัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภทเท่านั้น!!
• เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked
การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรกเท่านั้น !
ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ และมียอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป และสำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
เฉพาะแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรง
• สำหรับการซื้อผ่าน ช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น
เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
• ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งงาน คลิก
• พิเศษสำหรับบัตรกสิกรไทย รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ โดยทุก ๆ 10,000 บาท รับ K Point 1,000 คะแนน สูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/รายการ/วัน

 ผ่อนสั้น ๆ 0% นาน 3 เดือน

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2565
สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตยูโอบี 
• เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked

การชำระเบี้ยปีเเรก
ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้ และมียอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป และสำหรับทุก
โหมดชำระเบี้ยประกันภัย
• เฉพาะแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายเเรง
• สำหรับการซื้อผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น
เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
• ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งงาน คลิก
การชำระเบี้ยปีต่ออายุ
• ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป และสำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
• ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
• สำหรับการซื้อผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทย, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ
ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

 


คุ้มที่ 2 
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย
ระยะเวลา : 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนน K Point เท่ายอดชำระเบี้ยประกัน ยอดชำระเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่าย


• ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ซื้อประกัน เท่านั้น
• คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
• คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
• ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
• คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนจากบัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย, บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตวันสยาม, บัตรเครดิตเดอะแพสชั่น คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้และไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ )
• หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

ขั้นตอนการแลกคะแนน

1. จ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต
2. ตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ 02-88888888 กด 823
3. SMS พิมพ์ KIR (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอด
ใช้จ่าย (ไม่ใส่ทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
4. กรณีลงทะเบียนสมบูรณ์ จะได้รับ SMS ตอบกลับตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ท่านทราบ
5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ

หมายเหตุ:
• กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 

คุ้มที่ 3 โปรโมชัน 2 ต่อ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้บัตรเครดิตเคทีซี

ระยะเวลา : 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% (รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแลกคะแนน)*
• แบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย เฉพาะชำระเบี้ยเต็มจำนวนเท่านั้น
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
• สมัครเพียงครั้งเดียว ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ รับสิทธิ์ตลอดรายการ
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ

จำนวนเบี้ยประกันภัย/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 - 49,999 บาท

0.6%

50,000 - 499,999 บาท

0.7%

500,000 บาท ขึ้นไป

1%


*ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,และ บัตรเครดิต KTC CASH BACK

ต่อที่ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%** 
เมื่อแลกคะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
• เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
• สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
• สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
• ลงทะเบียนทุกครั้งก่อนทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก
• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
• รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

**ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK

 
หมายเหตุ

Q:จำนวนเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ นับรวมเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์นั้นหรือไม่
A:นับรวมเบี้ยประกันภัยทั้งสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติม

Q:แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปี
แรก และต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบ
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรง

Q: แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 6 เดือน
A: แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย
ปีแรกเท่านั้น และต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็น
ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรง

Q:แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันเครดิตเงินคืน
A:แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked

Q:แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชันแลกคะแนนรับเงินคืน
A:แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้

Q:กรณีผู้เอาประกันภัยกับเจ้าของบัตรเครดิต ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน ต้องมีเอกสารประกอบใดเพิ่มเติมหรือไม่
A:ต้องแนบหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว พร้อมแนบเอกสารนี้ด้วยทุกครั้ง

Q:หากผู้ถือบัตรขอยกเลิก หรือมีเงินคืนระหว่างการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ยังสามารถรับโปรโมชันบัตรได้หรือไม่
A:ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก


คุ้มที่ 1 โปรโมชันผ่อน 0% 3,6 เดือน บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิตเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ และบัตรเครดิตยูโอบี

Q:การใช้โปรโมชันบัตรเครดิตต้องมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำหรือไม่
A:สำหรับโปรโมชันผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือนและ 6 เดือน ต้องมีขั้นต่ำเบี้ยประกันภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรก
1.1 สำหรับผ่อนชำระ 3 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป
• แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked และสำหรับทุกโหมดการชำระเบี้ย
• ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
• ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายเเรง
• สำหรับการซื้อผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น
*เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

1.2 สำหรับผ่อนชำระ 6 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป
• แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked และสำหรับทุกโหมดการชำระเบี้ย
• ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
• ยกเว้นแบบประกันบำนาญที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ไม่จำเป็นต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือโรคร้ายเเรง
• สำหรับการซื้อผ่าน ช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิตสำนัก
งานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น
*เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชันการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

2.การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
• สำหรับผ่อนชำระ 3 เดือน ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์/เซลล์สลิป
• แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน Unit-linked และสำหรับทุกโหมดการชำระเบี้ย
• ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
• สำหรับการซื้อผ่านช่องทางตัวแทน, ช่องทางการขายทางโทรศัพท์, ช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทย, ช่องทางบริการสาขา, ช่องทางพันธมิตรทางธุรกิจ
ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

Q: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 และ 6 เดือน
A: บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชัน

Q:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือนและ 6 เดือน
A:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชัน

Q:บัตรเครดิตยูโอบีประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:บัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชัน

Q:กรณีใช้โปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0%3 เดือน และ 6 เดือน ต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่
A:ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการแจ้งใช้โปรโมชันผ่อนชำระได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

Q:การใช้โปรโมชันบัตรเครดิตผ่อนชำระ 0% 3 เดือน และ 6 เดือน สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางใดได้บ้าง
A:1.การชำระผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC สามารถใช้ได้ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
  2.การชำระผ่าน Mail Order สามารถใช้ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
  3.การชำระผ่าน mPos และ Payment Gateway ไม่เข้าร่วมโปรโมชัน

Q:กรณีใช้โปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน และ 6 เดือน ต้องมีเอกสารประกอบหรือไม่
A:เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกต้องมี ใบปะหน้า แนบในการส่งงานทุกครั้ง

Q:เอกสารใบปะหน้า สำหรับโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน และ 6 เดือน สำหรับการซื้อเบี้ยประกันภัยปีแรก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
A:สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบปะหน้าได้ที่ คลิก

Q: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สำหรับการผ่อน 0% 6 เดือน
A:ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ และบัตรเครดิตไทยเบฟ และทั้งนี้ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม พิเศษ K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

Q:วิธีการลงทะเบียนโปรโมชันบัตรเครดิตกสิกรไทย รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A:ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
1 พิมพ์ MT4 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
2 ส่ง SMS มาที่ 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
3 คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Q:ระยะเวลากี่วันที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
A:ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสมพิเศษ K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

Q:ยอดการแบ่งจ่ายรายการอื่นสามารถนำมารวมเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มได้หรือไม่
A:ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวนการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point ต่อรายการเท่านั้น

Q:สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้หรือไม่
A:ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

Q:สามารถโอนสิทธิคะแนนสะสมพิเศษ ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่
A:ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


คุ้มที่ 2 โปรโมชันบัตรเครดิตกสิกรไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

Q: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชันใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน 10%
A: ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท

Q: ในการใช้โปรโมชันแลกคะแนน ต้องแลกคะแนนให้เท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยหรือไม่
A: ต้องแลกคะแนนให้เท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย หากคะแนนสะสมไม่ถึงจะไม่ได้รับสิทธิ์

Q: วิธีการลงทะเบียนโปรโมชันบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A: ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
1. ตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-88888888 กด 823
2. SMS พิมพ์ KIR (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม)
3. ส่ง SMS มาที่ 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
4. คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Q: ระยะเวลากี่วันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
A: ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน หลังวันที่ลูกค้าส่ง sms แจ้งแลกคะแนน ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร

Q: หากลูกค้าต้องการเข้าร่วมโปรโมชัน แต่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนทำรายการ จะได้รับโปรโมชันเครดิตเงินคืนหรือไม่
A: ไม่ได้รับโปรโมชัน ลูกค้าต้องลงทะเบียนทุกครั้งก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์


คุ้มที่ 3 โปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%

Q:ต่อที่1 บัตรเครดิตเคทีซี ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%
A:ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,และ
บัตรเครดิต KTC CASH BACK

Q:วิธีการลงทะเบียนโปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซี สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A:วิธีการลงทะเบียนมี 2 รูปแบบดังนี้
1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ คลิก 
2.ลงทะเบียนผ่านทาง SMS (คงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธ์ตลอดรายการ)
2.1 พิมพ์ MTL วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
2.2 ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
2.3 คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

เงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับเครดิตเงินดังนี้
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 10,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.6% ของค่าเบี้ยประกันภัย
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 50,000 - 499,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.7% ของค่าเบี้ยประกันภัย
• ชำระค่าเบี้ยประกันภัย 500,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยประกันภัย

Q:ระยะเวลากี่วันที่จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
A:เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร ภายใน 60 วัน นับจากจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

Q:ต่อที่2 บัตรเครดิต KTC ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชันเครดิตเงินคืน 13%
A:ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตร
เครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK

Q:ในการใช้โปรโมชันแลกคะแนนในสิทธิพิเศษต่อที่2 ต้องแลกคะแนนให้เท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยหรือไม่
A:ไม่จำเป็น แลกคะแนนได้ตามที่ต้องการ

Q:วิธีการลงทะเบียนโปรโมชัน บัตรเครดิต KTC สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A:วิธีการลงทะเบียนมี 2 รูปแบบดังนี้
1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ คลิก 
2.ลงทะเบียนผ่านทาง SMS (ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งก่อนทำรายการ)
2.1 พิมพ์ MTC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน
2.2 ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
2.3 คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Q:ระยะเวลากี่วันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
A:เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

Q:หากลูกค้าต้องการ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนทำรายการ จะได้รับโปรโมชันเครดิตเงินคืนหรือไม่
A:ไม่ได้รับโปรโมชัน ลูกค้าต้อง ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ