จุดเด่น

คุ้มครองแบบ OPD

ดูแลค่ารักษา สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

สบายใจกับค่ารักษา

ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์
ค่าวินิจฉัย และค่ายา

ซื้อเพิ่มได้ตามต้องการ

แยกซื้อเดี่ยว ๆ หรือ พลัสเพิ่มจากประกันสุขภาพตัวอื่นได้เลย

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ็บป่วยจากโรค ไม่ว่าจะอาหารเป็นพิษ ปวดหัว เป็นไข้ หรือเจ็บตัวจากอุบัติเหตุ เราก็คุ้มครองแบบไม่ต้องแอดมิท ด้วยสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย และค่ายา สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ 6 ปี - 80 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ไม่เสียเปล่า ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

การชำระเบี้ย

แบ่งจ่ายรายเดือนได้
สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD)
แผนความคุ้มครอง
แผน 1,000 บาท แผน 2,000 บาท แผน 3,000 บาท

เบี้ย

เบี้ย 13 บาท ต่อวัน เบี้ย 20 บาท ต่อวัน เบี้ย 28 บาท ต่อวัน

ความคุ้มครอง

1,000 บาท 2,000 บาท  3,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 1,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี)

2,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี)
3,000 บาท ต่อครั้ง
(30 ครั้งต่อปี) 
คุ้มครองโรค โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป เจ็บตัวจากอุบัติเหตุ โรคโควิด 19
การแพ้วัคซีน โควิด 19

เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ระยะเวลารอคอย 30 วัน

-สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 35 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

หมายเหตุ (Remark)

- สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- จำกัดสิทธิการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และการรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องด้วยสาเหตุของโรคเดิม และระยะเวลาห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกินกว่า 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่
- ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
- การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

Q: สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ดียังไง? ทำไมต้องซื้อ?
A: แม้เจ็บป่วยแต่ก็คุ้มครองโดยไม่ต้องแอดมิท เพราะสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี ครอบคลุมค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัย ค่ายา ในกรณีผู้ป่วยนอก รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

Q: สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้จากตัวแทนของบริษัทฯ หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แล้วคุ้มครองเลยไหม
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง
ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่จะต้องรอ 120 วัน

โรคต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ที่จะต้องรอ 180 วัน
หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: ต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) หรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงให้บริษัทฯ ทราบในใบคำขอฯ ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะขอตรวจสุขภาพหรือไม่ จะขึ้นอยู่หลักเกณฑ์และการพิจารณาของบริษัทฯ

Q: สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
- ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
- สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
      - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
      - ไส้เลื่อนทุกชนิด
      - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
      - เส้นเลือดขอดที่ขา
      - ริดสีดวงทวาร
      - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
      - นิ่วทุกชนิด
      - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
โรคต่อมไทรอยด์
      - โรคต่อมไทรอยด์
      - โรคลมบ้าหมู
      - โรคเบาหวาน
      - โรคภูมิแพ้
      - โรคความดันโลหิตสูง
      - โรคหัวใจ      
      - โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

ประกันสุขภาพ

โครงการ ดี คิดส์

ดี คิดส์ เพื่อลูกน้อย / ดี คิดส์ จุดเริ่มต้นของการดูแล

เพราะวัยเด็กคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่สำคัญ มอบความคุ้มครองเรื่องสุขภาพให้ลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น เพิ่มความอุ่นใจให้พ่อแม่ยามลูกเจ็บป่วย

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ป่วยเล็ก เจ็บใหญ่ ก็ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเราช่วยดูแลคุณในการรักษาพยาบาลแบบ OPD สูงสุด 30 ครั้งต่อปี วงเงิน 500-3,000 บาทต่อครั้ง ช่วยดูแลค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ ค่าวินิจฉัยและค่ายา

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ