รู้มั้ย? ประกันชีวิตช่วยคุณได้...ยามฉุกเฉิน!
หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่า...จะเป็นไปได้ไงที่ประกันชีวิตจะช่วยเราได้ในยามฉุกเฉิน
เป็นไปได้!...เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยเราได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
ด้วย “บริการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์” นั่นเอง
 “บริการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์” คือ การกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณซื้อไว้ออกมาใช้ก่อน โดยที่ความคุ้มครองชีวิตยังอยู่เหมือนเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง ซึ่งข้อดีก็คือ คุณสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่

หมายเหตุ:
1.จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
2.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกรมธรรม์

ถึงแม้ว่า “ประกันชีวิต” จะช่วยคุณได้เวลาที่ต้องการเงินยามฉุกเฉิน แต่ก่อนจะกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ สำคัญมากที่จะต้องรู้เงื่อนไขของการกู้เงินจากกรมธรรม์ ว่าแต่จะมีอะไรบ้าง เรามา Checklist ไปพร้อมๆ กันเลย

ต้องเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ตลอดชีพ และบำนาญ 
เนื่องจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญเป็นแบบประกันชีวิตที่สามารถเกิดมูลค่าเงินสดได้ และเมื่อมีมูลค่าเงินสดมากพอก็ทำให้สามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
การคำนวณดอกเบี้ยจะคิดดอกเบี้ยทบต้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 6-8% ต่อปี
บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีก 2% ต่อปี  ซึ่งส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-8% ต่อปี 
(อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ในเล่มกรมธรรม์)
ต้องชำระเบี้ยในงวดนั้นให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
หากในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะทำเรื่องกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่คุณยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในงวดนั้นๆ คุณจำเป็นต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้เรียบร้อยเสียก่อน คุณจึงจะสามารถทำเรื่องกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณได้


ช่องทางชำระคืนเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

● MTL Click Application
สะดวกสุด...เพียงเข้าไปที่เมนู “ชำระเบี้ย/คืนเงินกู้” แล้วทำตามขั้นตอนก็ชำระคืนเงินกู้ได้เลย

● Video Call ที่โทร. 1766 
ง่ายๆ เพียงแค่โทร. 1766 แล้วแจ้งว่าต้องการชำระคืนเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ หลังจากนั้นเลือกรับ Link สำหรับสนทนาทาง SMS หรือ อีเมล และกด Link ที่ได้รับ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล เพียงเท่านี้ก็เริ่มใช้บริการ Video Call เพื่อชำระคืนเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ได้ทันที

● Mobile Banking 
ชำระผ่าน Barcode/QR Code โดยกรอกแบบฟอร์มใบชำระเงิน Special Pay คลิก


● เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชำระเงิน 
กรอกแบบฟอร์มชำระเงิน PAY IN SLIP แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชำระเงินตามที่ระบุในแบบฟอร์มได้เลย
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 10399-9, ธนาคารยูโอบี BP CODE 1720 และธนาคารทหารไทยธนชาต Comp.Code: 0161 หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย Pay@Post รหัสบริการ 595 (ชำระค่าคืนเงินกู้) ชำระเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท, จุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์สเตชั่น ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน คลิก 
● ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

บริการกู้รอรับ
สะดวกกว่า! ถ้าวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถรอรับเช็คได้เลย ภายใน 45 นาที 
ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ

สาขาภูมิภาค (สาขาเชียงใหม่ ขอนแก่น และ หาดใหญ่) อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท 
ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ อนุมัติวงเงินกู้ได้ไม่จำกัด

Q&A เรื่องกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

Q: มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์คืออะไร?
A: คือ มูลค่าเงินที่สะสมไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เกิดขึ้นจากการที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ยิ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยนาน  มูลค่าเงินสดก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าในปีแรกของการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น กรมธรรม์จะยังไม่มีมูลค่าเงินสดซึ่งมูลค่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

Q: ทำไมต้องมีดอกเบี้ยจากการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์?
A: เพราะการกู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ คือ การที่คุณได้นำเงินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ก่อน แทนที่จะให้เงินสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับเป็นความคุ้มครองชีวิตหรือเป็นผลประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะต้องจ่ายให้คุณตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาประกันภัย แต่เมื่อมีการกู้เงินจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิตออกมาใช้ก่อน จึงจำเป็น ที่จะต้องชำระดอกเบี้ยจากการกู้เงินนั่นเอง

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่?
A: สามารถเช็กวงเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ได้ที่
    - MTL Click Application
    - โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
    - ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

Q: ยื่นกู้ด้วยตัวเองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
A: 1.สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากคุณไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนคุณได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
    2.สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์
    3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

Q: ให้ผู้อื่นมายื่นกู้แทนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
A: 1.เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย
    2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับมอบอำนาจ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ที่มีการลงนามของผู้เอาประกันภัยและพยานครบถ้วน
    4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
    5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Q: เมื่อกู้แล้วรับเงินกู้ช่องทางไหน?
A: 1. เช็คเข้าบัญชี 
    2.โอนเข้าบัญชีธนาคาร (Media Clearing)
    3.พร้อมเพย์ (PromptPay) (สำหรับการทำธุรกรรมผ่าน Video Call)

Q: ข้อจำกัดในการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์คืออะไร?
A: มูลค่าเงินสดมีจำนวนไม่เพียงพอ อาจมีสาเหตุจากขาดการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกรมธรรม์มีหนี้สินมากและไม่มีการชำระคืนหนี้สิน  

Q: ถ้าต้องการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ แต่กู้ไม่ผ่าน เพราะเหตุใด และต้องทำอย่างไร?
A: ผู้เอาประกันภัยต้องบรรลุนิติภาวะหากดำเนินการกู้ด้วยตนเอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องดำเนินการโดยผู้แทนโดยชอบธรรมที่ทำสัญญาและเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ กรณีกรมธรรม์มีการทำเรื่องมอบสิทธิ และการใช้สิทธิ และโอนประโยชน์ตามกรมธรรม์ ผู้รับมอบสิทธิเท่านั้นที่สามารถดำเนินการกู้ได้ กรณีลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัยที่ลงนามในสัญญากู้ไม่เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ต้องให้ผู้เอาประกันภัยลงนามในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อของบริษัทฯ

Q: ถ้ากรมธรรม์ครบกำหนดก่อน แต่ยังชำระหนี้เงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ไม่หมด ต้องทำอย่างไร?
A: กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หนี้สินที่คงค้างจะถูกหักออกจากเงินครบสัญญาก่อนจ่ายคืนผู้เอาประกันภัย

Q: ถ้าเสียชีวิตระหว่างชำระหนี้ของเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร?
A: หนี้สินที่คงค้าง จะถูกหักออกจากเงินค่าสินไหมมรณกรรม ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ : เงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

"เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครอง และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น"

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ