ตัวกรอง

ค่าเริ่มต้น
ผู้ประกันตน
ทุนประกัน
ต่อปี
ชำระเบี้ยประกันภัย
งบประมาณ
ต่อปี
ยกเลิก

ชีวิตยังไปต่อได้! ก่อนเกษียณสุขใจ หลังเกษียณก็สุขสบาย ด้วยแบบประกันที่ไม่ทำให้ฝันของคุณต้องสะดุดจากเมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณวางแผนรับมือกับวัยเกษียณได้อย่างลงตัว ได้ทั้งความคุ้มครองและความมั่นใจ เพราะไม่ว่าจะวัยไหนคุณก็ยังสามารถเต็มที่กับชีวิตได้โดยไม่ต้องคอยกังวล เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อความสุขยามบั้นปลายที่ยั่งยืน

  คำถามที่พบบ่อย

  Q: สนใจประกันเกษียณแบบจ่ายครั้งเดียว อยากทราบว่าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่
  A: ประกันเกษียณที่จ่ายแบบครั้งเดียวจะไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ หากต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต ขอเสนอเป็นประกันเกษียณ โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ ที่จ่ายสั้น 5 ปี สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้แทน

  Q: อยากวางแผนเกษียณ เลือกแบบประกันไหนดี
  A: สามารถเลือกแบบประกันให้เหมาะกับแผนการเกษียณของคุณได้ง่ายๆ โดยดูจาก
  - เงินที่อยากมีไว้ใช้หลังเกษียณ
  - ระยะเวลาชำระเบี้ยที่ต้องการ
  - ต้องการเริ่มรับเงินเกษียณที่อายุเท่าไหร่
  หากอยากหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก

  Q: ถ้าตายก่อนรับเงินบำนาญจะได้อะไร
  A: ในกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายขึ้นอยู่กับแบบประกันที่คุณได้ซื้อไว้ เช่น หากคุณซื้อโครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ หากเสียชีวิตก่อนครบอายุ 55 ปี คุณจะได้รับทุนประกันสูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว (โดยขึ้นอยู่กับอายุเริ่มรับประกันภัย) แต่หากคุณเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ หากเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)

  Q: ระหว่างซื้อบำนาญกับซื้อ RMF แบบไหนดีกว่ากัน
  A: สำหรับคนวางแผนเพื่อเกษียณ สามารถเลือกซื้อประกันแบบบำนาญและ RMF คู่กันได้ ซึ่งการวางแผนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ 
  -ประกันบำนาญ 
  1. มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยหลายแบบ ทั้งแบบจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายยาวทำให้เลือกแบบที่เหมาะกับตัวเองได้
  2. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อปี
  2. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท* ต่อปี
  3.รับผลตอบแทนที่แน่นอนหลังเกษียณทุกปี ตามทีระบุในสัญญา ไม่ต้องกลัวความผันผวน หรือความเสี่ยงจากการลงทุน
  - RMF
  1. มีโอกาสในการรับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนสูงจากการลงทุน แต่จะต้องต้องถือ RMF ไปจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (ต้องไม่ระงับการซื้อ RMF เกินกว่า 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นกรณี ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต)
  2. ต้องลงทุน RMF อย่างต่อเนื่องทุกปีไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ โดยซื้อ ขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า 
  3. ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้ (โดยนับรวม เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันแบบบำนาญ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 500,000 บาท)

  *โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
    - สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
     - สำหรับเบี้ขยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  ทั้งนี้รวมกันใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

  Q: มีแบบจ่ายบำนาญให้ถึงอายุ 99 มั้ย
  A: เรามีประกันบำนาญที่จ่ายบำนาญให้ถึง 99 ปี เป็น 
  1. แบบประกันภัยเมืองไทย 9901 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สำหรับผู้ที่อายุ 55-70 ปีชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองยาวถึงครบอายุ 99ปี รับเงินบำนาญ 12% ในทุก ๆ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ครบปีกรมธรรม์ที่ 1 แต่ไม่เกินวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้ทำประกันอายุครบ 99 ปี 
  หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนครบอายุ 99 ปี ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เท่ากับเบี้ยที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไว้ หักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว 

  2. แบบประกันภัย เมืองไทย 9955 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 50 ปี หรือแบบประกันภัย เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี แบ่งจ่ายเบี้ยได้แบบเบา ๆ พร้อมลดหย่อนได้สบาย ๆ

  Q: ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทคือยังไง
  A: สำหรับการลดหย่อนภาษีด้วยประกันประกันบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต
    - สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
     - สำหรับเบี้ขยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  ทั้งนี้รวมกันใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

  อยากหาแบบประกันบำนาญที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก

  เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ยอมรับ